Lexikon

Ablatio

Abszess

Adenom

Agonadismus

AIDS

Akkomodation

Anamnese

Androgenblockade

Androgene

Antiandrogene

Antihormone

Antiöstrogene

Antiphlogistika

Anurie

Anus praeter (naturalis)

Aphrodisiaka

Aspermie

Ausscheidungsurographie = AUG

Azoospermie